Etusivu

KAIKILLA ON OIKEUS HYVÄÄN ELÄMÄÄN

Kaikki lapset eivät synny terveinä ja moni terveenä syntynytkin saattaa sairastua tai vammautua pysyvästi. Vaikka vain osa sairauksista voidaan parantaa, kaikkia voidaan auttaa.

Suomen Lastenneurologisen yhdistyksen ja Yhtyneet Kuvalehdet Oy:n vuonna 1986 perustama Arvo ja Lea Ylppö Säätiö tekee työtä niiden lasten hyväksi, joilla on neurologinen vamma tai sairaus. Varat käytetään tutkimukseen ja koulutukseen, joilla edistetään näiden sairauksien ehkäisyä ja hoitoa.

Oikean hoidon ja kuntoutuksen merkitys on korvaamaton. Vain oikeiden toimenpiteiden avulla lapsia ja nuoria voidaan auttaa elämään itsenäistä elämää sekä järjestämään heille mahdollisuus koulutukseen ja ammattiin.

Neljäsosa kaikista lasten sairaalahoitoa vaativista sairauksista on neurologisia. Pelkästään epilepsiaa sairastaa yli 5 000 lasta ja vakavista oppimisvaikeuksista kärsii noin 10 000 lasta. Kaikilla lapsilla on oikeus hyvään elämään.

APU ON TARPEEN

Säätiön tarkoituksena on edistää ja tukea lasten hermoston sairauksien ja vammojen, niiden syiden ja ehkäisyn sekä niitä sairastavien potilaiden hoidon tieteellistä tutkimusta ja yliopisto-opetusta.

Tarkoituksensa toteuttamiseksi säätiö kerää varoja sekä vastaanottaa testamentteja, lahjoituksia ja avustuksia jakaakseen tutkimusmäärärahoja sekä tukeakseen tutkijakoulutusta ja alansa yliopistoyksiköiden toimintaa.

KIITÄMME TUKIJOITAMME