Apurahat

Apurahat

2013   2012   2011   2010   2009

Arvo ja Lea Ylppö Säätiö on olemassaolonsa aikana tukenut lasten neurologista tutkimusta 3,1 miljoonalla eurolla.

Arvo ja Lea Ylppö Säätiön apurahat ovat haettavina kunkin vuoden elokuussa.

Vuoden 2022 apurahat haettavissa 31.8.mennessä sähköisen apurahajärjestelmän kautta.

Apurahat on tarkoitettu lastenneurologian tai siihen läheisesti liittyvän erikoisalan pääasiallisesti väitöskirjantekijän tai toissijaisesti post-doc tutkijan päätoimiseen työskentelyyn kotimaassa ja ulkomailla. Apuraha on käytettävä pääsääntöisesti v. 2022 ja viimeistään v. 2023.

Väitöskirjantekijän on itse haettava apurahaa ja hakemukseen on liitettävä mukaan työnohjaajan lausunto.  Apurahaa voidaan myöntää väitöskirjaprojektiin enintään 3 kertaa.

Apurahan saajan on itse huolehdittava lakisääteisestä sosiaaliturvasta. Vakuuttamisvelvollisuus koskee Suomessa asuvia apurahan saajia, joille on myönnetty vähintään 4 kuukauden kestoinen tutkimusapuraha, jonka suuruus vastaa vuotuiseksi työtuloksi muutettuna vähintään maatalousyrittäjien eläkelain alarajan suuruutta.

Ilman hakuaikaa on haettavissa vierailuapurahoja, jotka on tarkoitettu 1 viikon – 6 kuukautta kestäviin, lastenneurologisen yliopisto-opetuksen tai tieteellisen tutkimuksen kannalta tärkeiksi arvioituihin ja hyvin perusteltuihin matkoihin ulkomaisiin alan keskuksiin (esim. perehtyminen erityismenetelmiin tai -tutkimuksiin, meneillään olevan tutkimushankkeen vaatima yhteistyö) tai ulkomaisen asiantuntijan kutsumiseksi Suomeen.

Säätiö myöntää myös kongressimatka-apurahoja nuorille tutkijoille, joilla on tutkimusalueen keskeisessä kongressissa oma esitys. Hakemukseen tulee liittää hyväksytty abstrakti. Yllä olevat apurahat anotaan vapaamuotoisella hakemuksella, haku on jatkuva ja se tehdään sähköpostitse. Hakemuksesta tulee ilmetä matkan tarkoitus, kohde, kesto, kustannukset sekä pidempiaikaisen oleskelun kyseessä ollessa vastaanottavan laitoksen kirjallinen suostumus.