Apurahat 2010

Arvo ja Lea Ylppö säätiön apurahat 2010

Tutkimusapurahat

LL Marja Balk
Pihtipoimun anteriorinen kuorikerros ja talamokortikaaliset radat oppimishäiriöissä: kliininen ja kuvantamistutkimus
9 000 €

Dosentti Eija Gaily
SCN1A-geenimutaatioihin liittyvä epilepsia
6 000 €

Dosentti Irma Holopainen
Epilepsia kehittyvissä aivoissa – hermosoluvaurion mekanismit ja neuroprotektio
10 000 €

LT Anna Hyvärinen
Pahanlaatuisen gliooman kanimallin kehittäminen lasten aivosyövän geeni- ja viroterapian prekliinistä tutkimusta varten
7 000 €

Psyk.lis. Liisa Klenberg
Tarkkaavuuden ja toiminnanohjauksen normaali ja poikkeava kehittyminen Lastenpsykiatrisen tutkimuksen apuraha
4 500 €

LT Erik Qvist
Tutkimus lapsuudessa saadun elinsiirron vaikutuksesta neurokognitiivisiin toimintoihin ja elämänlaatuun
6 000 €

LL Tiina Remes
Lasten aivokasvainten hoitojen myöhäisvaikutukset
10 000 €

LL Mari Videman
Epilepsialääkealtistuksen vaikutukset sikiön aivojen kehitykseen
5 900 €

Tutkimusapurahat yhteensä vuonna 2010
58 400 €

Matka-apurahat 2009

Dosentti Johanna Uusimaa
Understanding Beningn Cytochrome Oxidase Deficiency in Order to Identify Survivors, Senior Research Fellow -kausi Oxfordissa Englannissa
Tutkimusmateriaalien hankintaan
21 000 €

Sampsa Vanhatalo, LT Jakob Stenman ja Atte Karppinen
Tutustuminen uuteen leikkausmenetelmään Mc-potilaiden neurogeenisen rakon hoidossa.
Spina Bifida Symposium, Wuhan, Kiina
3 000 €

Matka-apurahat 2009 yhteensä
24 000 €

Kongressimatka-apurahat 2009

Mari Rossi
The 59th Annual Meeting of The American Society of Human Genetics, Honolulu, 20-24.10.2009.
Abstraktin esittäminen kongressissa
2 000 €

Neuropsykologi (ET), PsM Henri Lehtinen
2nd International Epilepsy Colloquium -kongressi, Lyon, Ranska.
Neuropsychological Outcome in Preadolescent Children after Epilepsy Surgery in the Temporal Lobe – Posterin esittäminen kongressissa
836 €

LL Päivi Kilpinen-Loisa
5th Conference on Children’s Bone Health, Cambridge, Englanti.
Posterin esittäminen kongressissa
1 300 €

Kongressimatka-apurahat 2009 yhteensä
4 136 €