Apurahat 2011

Arvo ja Lea Ylppö säätiön apurahat 2011

Tutkimusapurahat

LKT Anna-Kaisa Anttonen
PEHO-oireyhtymän tautimekanismi ja diagnostiikka
5 000 €

LT Anna Hyvärinen
Viroterapian ja immunogeeniterapian kehittäminen lasten pahanlaatuista glioomaa vastaan uusissa aivosyövän eläinmalleissa
7 000 €

LT Tuula Kiviranta
CP-lasten kuntoutuksen ja seurannan kansallisen kehittämisen jatkohanke
15 000 €

LL Terhi Luntamo
Lasten somaattisten stressioireiden esiintyvyys, taustatekijät ja yhteys aikuisiän psyykenlääkekäyttöön
Lastenpsykiatrian apuraha
7 000 €

Dosentti Jaana Lähdetie
Geneettiset virheet infantiilispasmeihin sairastuvilla lapsilla
6 000 €

LT Helena Mäenpää
CP-lasten kuntoutuksen ja seurannan kansallinen kehittäminen
5 000 €

LL Hanna Raaska
Reaktiivisen kiintymyssuhdehäiriön piirteiden yhteydet lasten taustatietoihin ja muuhun psyykkiseen oireiluun Suomeen ulkomailta adoptoiduilla lapsilla
Lastenpsykiatrian apuraha
7 500 €

LL Tiina Remes
Lasten aivokasvainten hoitojen myöhäisvaikutukset
9 000 €

MSc Silva Roose
Perinatal stroke: Long-term outcome and early prognostic indicators
4 000 €

LKT Outi Saarenpää Heikkilä
Child Sleep (Lapsen uni ja terveys)
4 000 €

MSc Laura Säisänen
Lasten ja nuorten aivojen eri alueiden ominaisuuksien ja yhteyksien kartoitus nTMS-menetelmällä 6 000 €

LL Anna Tokola
Talamokortikaaliset radat ja hippokampus suomalaisen tautiperimän lapsuus- ja nuoruusiän aivotaudeissa
8 000 €

Dosentti Johanna Uusimaa
Lapsuusiän mitokondriotatien kliiniset taudinkuvat, molekyylietiologia, patomekanismit ja diagnostisten menetelmien kehittäminen
10 000 €

LL Mari Videman
Epilepsialääkealtistuksen vaikutukset sikiön aivojen kehitykseen
6 500 €

Tutkimusapurahat yhteensä
100 000 €

Kuukausittain maksettavat apurahat

LK 1.300€

LL 2.000 €

LT 2.500 €

Dosentti 3.000 €

Matka-apurahat 2011

LT Riitta Lees
Second International Training Course in StereoElectroEncephalography -koulutus Lyonissa Ranskassa 02.2011
2.200 €
LT Riitta Lees
First International Training Course in StereoElectroEncephalography -koulutus Lyonissa Ranskassa helmikuussa 2010
717 €

Matka-apurahat 2010 yhteensä
717 €

Kongressimatka-apurahat 2009

Psykologi Johanna Rosenqvist
Posterin esittäminen International Neuropsychological Society’n 30th Annual Meeting:issä Bostonissa Yhdysvalloissa 02.2011
1 500 €
Mikko Muona
Posterin esittäminen European Human Genetics Conference 2010, Göteborgissa Ruotsissa kesäkuussa 2010
525€

Professori Ilona Autti-Rämö
Kahden abstraktin esittäminen neljännessä kansainvälisessä Fetal Alcohol Spectrum Disorders -kongressissa Vancouverissa Kanadassa
2 000 €

Ulkomaisen tutkijan luennointi Lastenneurologien koulutuspäivillä
Professori G Duttonin luento aiheesta Clinical aspects of central visual problems in neurodisability
750 €

Eurooppaan
1 300 €

Euroopan ulkopuolisiin maihin
2 000 €