Apurahat 2012

Arvo ja Lea Ylppö säätiön apurahat 2012

MYÖNNETYT TUTKIMUSAPURAHAT

LKT Anttonen Anna-Kaisa
PEHO-oireyhtymän tautimekanismi ja diagnostiikka
10 000 €

LL Harvio Marja
Kuumekouristusten patomekanismit
10 800 €

Dosentti Holopainen Irma E.
Epilepsia kehittyvissä aivoissa – hermosoluvaurion mekanismit ja neuroprotektio
7 200 €

LL Karvonen Marjo
Uudet suomalaiset päänympäryksen kasvukäyrät ja -seulat
10 800 €

LK Lommi Markus
Lapsuusiän geneettiset epilepsiat; kliininen ja molekyyligeneettinen luonnehtiminen
8 300 €

LL Mankinen Katariina
Oppimisvaikeudet temporaaliepilepsiaa sairastavilla lapsilla
10 800 €

LT Mikkonen Kirsi 
Kuumekouristusten patomekanismit
7 500 €

LL Remes Tiina
Lasten aivokasvainten hoitojen myöhäisvaikutukset
9 000 €

LL Tokola Anna
Talamokortikaaliset radat ja hippokamus suomalaisen tautiperimän lapsuus- ja nuoruusiän aivotaudeissa
5 400 €

FT Tyynismaa Henna
Mitokondrion proteiinisynteesihäiriöiden mekanismit lasten aivotaudeissa
9 750 €

LL Videman Mari
Epilepsialääkealtistuksen vaikutukset sikiön aivojen kehitykseen
11 000 €

MYÖNNETYT MATKA-APURAHAT

FT Kaminen-Ahola Nina
Ympäristön vaikutus geenien säätelyyn: raskauden aikaisen alkoholialtistuksen aiheuttamat epigeneettiset muutokset aivojen kehityksessä. Kahden viikon matka Australiaan ja Uuteen-Seelantiin
2 000 €

MYÖNNETYT KONGRESSIMATKA-APURAHAT

LL Rossi Mari
12th International Congress of Human Genetics sekä The 61st ASHG Annual Meeting of American Society of Human Genetics. Montreal, Kanada 11. – 15.10.2011
2 000 €