Apurahat 2013

Tutkimusapurahoja myönnettiin 14 henkilölle, yhteensä 100 800 euroa.

Apurahat 2013