Apurahat 2014

Tutkimusapurahoja myönnettiin 13 henkilölle, yhteensä 101.200 euroa.

Apurahat 2014