Apurahat 2015

Tutkimusapurahoja myönnettiin 13 henkilölle, yhteensä 120.800 euroa.

Apurahat 2015