Apurahat 2016

Tutkimusapurahoja myönnettiin 12 henkilölle, yhteensä 75.750 euroa.

Apurahat 2016