Apurahat 2019

Tutkimusapurahoja myönnettiin 11 henkilölle, yhteensä 94.000 euroa