Säätiön esittely

Säätiön tuen kohteena oleva lastenneurologia on lääketieteen erikoisala, jonka tehtävänä on tutkia ja hoitaa lasten keskus- ja ääreishermoston sekä lihasten sairauksia ja vammoja. Keskeisiä tehtäväalueita ovat liikuntavammojen, epilepsian, erilaisten oppimis- ja kehityshäiriöiden tunnistaminen ja hoito. Vaikeita eteneviä, perinnöllisiä aivosairauksia koskeva tutkimus koskee pientä potilasryhmää, mutta sairauden syyn selviämisellä on perheille hyvin suuri merkitys.

Vaikka lasten kuolleisuus on Suomessa onnistuttu vähentämään maailman pienimmäksi ja vaikka lasten vammautumistakin on voitu vähentää, ilmenee synnynnäisiä ja myöhemmin lapsuusiässä syntyviä hermoston vammoja ja sairauksia edelleen hyvin runsaasti, noin 2.000 uutta tapausta vuosittain; näiden lasten kokonaisluku on maassamme noin 30.000.

Lastenneurologia erkani lastentautiopista omaksi erikoisalakseen Suomessa 1978. Tällöin perustettiin myös Suomen lastenneurologinen yhdistys ry. Maassamme on noin 60 lastenneurologian erikoislääkäriä, joista useimmat toimivat yliopistollisissa ja muissa keskussairaaloissa. Erikoisalan vastuulla olevien sairauksia ja vammojen tieteellisen tutkimuksen sekä niitä koskevan yliopistollisen opetuksen tarve on suuri